5 marca 2014

Jak przygotować plan pracy z germanistyki?

Jeżeli już zostały omówione główne zasady związane z pisaniem pracy po niemiecku, to warto również przedstawić, jak powinien wyglądać plan pracy z germanistyki. Chodzi tutaj zarówno o pracę licencjacką, jak również pracę magisterską po niemiecku. W obu przypadkach możemy się spotkać z podobnymi zasadami. Zachęcamy też do zapoznania się z naszą ofertą. Mamy wieloletnie doświadczenie i wiemy, jak powinien wyglądać idealny plan pracy z germanistyki! Mimo wszystko podzielimy się z Wami kilkoma zasadami, którymi i my się kierujemy.

Zasada nr 1

Plan pracy nie powinien być dłuższy niż na jedną stronę (w przypadku pracy licencjackiej to wręcz warunek obowiązkowy!). Radzę nie stosować tutaj takich zabiegów jak zmniejszenie czcionki.

Zasada nr 2

Plan pracy musi być podzielony na część teoretyczną oraz praktyczną. Nie trzeba jednak nazywać rozdziałów jako theoretischer lub praktischer Teil. Chodzi jedynie o to, żeby najpierw przedstawić teorię, która później będzie miała odwzorowanie w części praktycznej.

Zasada nr 3

Oprócz właściwych rozdziałów praca musi posiadać wstęp (Einleitung) oraz zakończenie (Zusammenfassung lub Schlussfolgerung). Wiele uczelni wymaga również podsumowania w języku polskim.

Zasada nr 4

Część teoretyczna w pracy licencjackiej powinna zajmować ok 50% pracy, natomiast część praktyczna 40%. Pozostałe 10% to wstęp i zakończenie. Oczywiście w przypadku pracy magisterskiej z germanistyki proporcje te wyglądają trochę inaczej: przewaga jest części praktycznej (analitycznej). Dlatego tak ważny jest właściwy podział pracy.

W ramach naszej oferty mogą Państwo zlecić nam przygotowanie planu pracy z germanistyki. Dzięki temu będziecie mieli pewność, że plan pracy został właściwie przygotowany.

To tyle teorii. Poniżej przedstawiam przykładowy plan pracy licencjackiej z germanistyki. Pomoże on lepiej zrozumieć jak ma wyglądać dobrze przygotowany plan:

Interkulturalität als translatologisches Problem am Beispiel der polnischen Übersetzung der Romane „Das Märchen vom letzten Gedanken“ von Edgar Hilsenrath  und   „ Das dunkle Schiff“ von Sherko Fatah.

Inhaltverzeichnis

1.Einleitung

1.1. Ziel der Arbeit

2. Translationsteoretische Voraussetzungen

2.1. Aufgaben der Ausgangstextanalyse

2.2. Faktoren der Ausgangstextanalyse

3. Übersetzung als kultureller Text

3.1. Der Begriff von Kultur und Sprache

3.2. Interkulturalitat und  sprachlich-kulturelle Einschränkungen der Übersetzung

3.3. Übersetzung und Repräsentation fremder Kulturen

 

4. Interkulturelle Problematik in der Übersetzung. Versuch einer Analyse am Beispiel der Romane Fatahs und Hilsenraths

4.1. Das Märchen vom letzten Gedanken von Edgar Hilsenrath und Probleme bei der Übersetzung.

4.2. Das dunkle Schiff von Sherko Fatah und Probleme bei der Übersetzung.

Schlussfolgerungen

Zusammenfassung in polnischer Sprache

Literaturverzeichnis